نوشته‌های مرتبط با: گالیله غول شاخدر مینوتور زورو ازوپ برادران مونگلفیه گربه چکمه پوش کریستف کلمب هنسل و گرتل

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «گالیله غول شاخدر مینوتور زورو ازوپ برادران مونگلفیه گربه چکمه پوش کریستف کلمب هنسل و گرتل» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتاب کودک و نوجوان: روباه ها با مرغ ها کاری ندارند

روباه ها با مرغ ها کاری ندارند

جوجه خروس ها همیشه و در هر زمانی در حال جنگ و دعوا با هم هستند. امروز هم زیاد طول نمی کشد که بازی را به جنگی تمام عیار تبدیل می شود. این فرصت خوبی است برای بچه روباه ها تا چند جوجه خروس برای پدرشان هدیه ببرند. جوجه مرغ ها از طریق زورا خواهر بچه روباه ها از ماجرا آگاه می شوند و به کمک او راه لانه روباه ها را پیدا می کنند و جوجه خورس ها را نجات می دهند.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام