نوشته‌های مرتبط با: گردآوری اطلاعات

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «گردآوری اطلاعات» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
راه های به دست آوردن اطلاعات در یک پژوهش دانش آموزی

راه های به دست آوردن اطلاعات در یک پژوهش دانش آموزی

 از راه پرسش و پاسخ با دانش آموزان، مفهوم منابع اطلاعاتی (جاهایی که می توانیم اطلاعات مورد نیاز را درباره ی یک موضوع به دست آوریم) را توضیح می دهیم و آن ها را روی تخته ی کلاس می نویسیم:

ادامهٔ نوشته ...