نوشته‌های مرتبط با: گرِگ پیزولی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «گرِگ پیزولی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
هندوانه و تمساح

هندوانه و تمساح

کتاب «هندوانه و تمساح» کتابی است برای خندیدن و یادگرفتن. تمساح این داستان یک عشق بزرگ دارد که هندوانه است و یک ترس بزرگ دارد که قورت‌دادن هسته هندوانه است.

ادامهٔ نوشته ...