نوشته‌های مرتبط با: گریس لین

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «گریس لین» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
جایی که کوه بوسه می زند بر ماه

جایی که کوه بوسه می زند بر ماه

«مین لی» دختری نوجوان است از خانواده ای فقیر و کشاورز که در دره ی «کوه بی ثمر» و در کنار مزرعه ی برنج زندگی می کند. شب ها پدرش با گفتن قصه های زیبا او را سرگرم و به دنیای خیال می برد.

ادامهٔ نوشته ...