نوشته‌های مرتبط با: گندم زار

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «گندم زار» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شعر گندم زار

شعر گندم زار

گندم زار-محمود کیانوش

گندم‌زار تو بسیار زیبایی

هر فصلی با رنگی می‌آیی

بی‌رنگی، پُررنگی، کم‌رنگی

با هر فصل همراهی، هم‌رنگی

ادامهٔ نوشته ...