گندم زار

شعر گندم‌زار
گندم‌زار تو بسیار زیبایی هر فصلی با رنگی می‌آیی   بی‌رنگی، پُررنگی، کم‌رنگی با هر فصل همراهی، هم‌رنگی گندم‌ زار، گندم‌ زار، گندم‌ زار   رنگ ابر، رنگ برف، رنگ آب رنگ زرد، رنگ شب، رنگ خواب   گاهی خشک، گاهی سبز، گاهی زرد گاهی خیس، گاهی گرم، گاهی سرد   پُررنگی، کم‌رنگی با هر فصل هم‌رنگی   گندم‌ زار،...