نوشته‌های مرتبط با: گوین میلوارد

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «گوین میلوارد» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بچه باتلاق

بچه باتلاق

سال ها پیش وقتی من و کریستی کوچک بودیم کار بدی کردیم. قرار بود برای بازی به خانه آنی برویم. ولی نرفتیم. به جایش رفتیم ماهی گیری؛ خودمان تنهایی؛ بی اجازه! کریستی گفت توی جنگل گل های استکانی یک حوضچه جادو هست. آن حوضچه فقط آنجا و فقط در بهار هست.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام