نوشته‌های مرتبط با: یادداشت برداری

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «یادداشت برداری» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
روش یادداشت برداری در پژوهش دانش آموزی

روش یادداشت برداری در پژوهش دانش آموزی

در پایه راهنمایی، متناسب با توان دانش آموزان هر کلاس باید روش یادداشت برداری را به آن ها آموخت. اگر در کلاس اول راهنمایی آموخته اند، این آموزش در کلاس های بعد با یادآوری و تمرین، به طور کامل در ذهن شان نهادینه می شود.

ادامهٔ نوشته ...