نوشته‌های مرتبط با: یحیی دولت آبادی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «یحیی دولت آبادی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
ریشه های شکل گیری روز جهانی کودک

ریشه های شکل گیری روز جهانی کودک

روز جهانی کودک که باید یکی از ساده ترین و گویاترین روزها برای همبستگی جهانی کودکان و درک آن ها از خویشتن باشد،‌ از بد حادثه به یکی از پیچیده ترین و مبهم ترین روزهای جهانی تبدیل شده است.

ادامهٔ نوشته ...