نوشته‌های مرتبط با: یحیی مافی، معصومه سهراب

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «یحیی مافی، معصومه سهراب» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
تجربه‌های مدرسه‌داری

تجربه‌های مدرسه‌داری

کتاب تجربه‌های مدرسه‌داری در برگیرنده ی ۲۶سال تجربه ی بنیانگذاران مجتمع آموزشی مهران، معصومه سهراب و یحیی مافی به قلم خودشان است. این مجتمع آموزشی یکی از مراکز انتقال مفهوم و کارکردهای آموزش و پرورش مدرن در ایران بوده است. خواندن این اثر می‌تواند راه‌گشای کسانی باشد که خواهان گشایش در روند فروبسته‌ی آموزش و پرورش ایران هستند.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام