نوشته‌های مرتبط با: مهر ماه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مهر ماه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
یادداشتی از ثریا قزل ایاغ به مناسبت ماه مهر

یادداشتی از ثریا قزل ایاغ به مناسبت ماه مهر

شهریور که می‌رسد ناخوداگاه نسیم، بوی درس و مدرسه و کاغذ و کتاب و دفتر را به مشامم می‌رساند. یک پیش‌آگهی آماده شدن برای بیدار شدن اول وقت، حمل کیف و کتاب در گرما و سرما و باران و برف.

ادامهٔ نوشته ...