نوشته‌های مرتبط با: با من بخوان در افغانستان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «با من بخوان در افغانستان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
گزارشی از سفر «با من بخوان» به افغانستان

ادبیات کودکان دریچه‌ای به آینده؛ گزارشی از سفر «با من بخوان» به افغانستان

شهریور ماه ۱۳۹۸ (اوت ۲۰۱۹) یکی از خونین‎‌ترین ماه‌ها در چند سال اخیر در کشور افغانستان بود؛ خشونت و جنگ بار دیگر چهره‌ی این کشور و مردمان‌اش را اندوهگین ساخت.

ادامهٔ نوشته ...