نوشته‌های مرتبط با: بوسنی و هرزگوین

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «بوسنی و هرزگوین» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
موزه کودکی در جنگ

موزه کودکی در جنگ

کشور: بوسنی و هرزگوین

موزه «کودکی در جنگ» تنها موزه‌ جهان است که منحصراً روی کودکانی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، کار می‌کند. این موزه با فراهم‌آوردن فضایی مناسب برای مردم کشور بوسنی‌وهرزگوین فرصتی نادر را به وجود آورده تا آن‌ها بتوانند به شکل مناسبی با آسیب‌هایی که از جنگ متحمل شده‌اند، روبرو شوند. 

ادامهٔ نوشته ...