نوشته‌های مرتبط با: اشتی با حیوانات

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «اشتی با حیوانات» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
۱۲ مهر، روز جهانی حیوانات

۱۲ مهر، روز جهانی حیوانات

چهار اکتبر (۱۲ مهر)، «روز جهانی حیوانات» نام‌گذاری شده است. نخستین‌بار ایده نام‌گذاری این روز را «هنریچ زیمرمن»، نویسنده و ناشر آلمانی مطرح کرد.

ادامهٔ نوشته ...