نوشته‌های مرتبط با: روز عصای سفید

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «روز عصای سفید» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
روز جهانی نابینایان (عصای سفید)

روز جهانی نابینایان (عصای سفید)

آموزش نابینایان، روند پیشرفت شیوه‌ها و کوشش در آگاهی‌بخشی همگانی برای برآوردن هرچه بهتر نیازهای ویژهٔ دانش‌آموزان نابینا را از سر گذرانده است.

ادامهٔ نوشته ...