کتاب قصه کودکانه تصویری

کتاب قصه کودکانه تصویری

ابتدا باید بدانیم هر کتاب مصوری، کتاب تصویری نیست. در کتاب‌های تصویری، تصاویر به کمک متنی کوتاه یا حتی بدون متن، داستانی را بازگو می‌کنند. بنابراین در کتاب‌های تصویری، تصاویر به اندازه‌ی متن یا حتی بیشتر از متن کتاب، دارای اهمیت هستند.

کتاب‌های کاملاً تصویری و بدون متن به کودکان کمک می‌کند که با تخیل خود، داستانی بر اساس تصاویر بسازند. این داستان‌ها برای هر کودکی می‌تواند متفاوت باشد. در این کتاب‌ها هیچ داستان قطعی و مشخصی وجود ندارد بنابراین هر کودکی می‌تواند داستان خود را بگوید.

کتاب‌های تصویری با متن هم به کودکان کمک می‌کند که توجه بیشتری به تصاویر و جزئیات داشته باشند و در کنار متن کتاب، روایت تصاویر را هم بخوانند.

چراغ‌قوه
نویسنده:
Lizi Boyd
لیزی بوید
ناشر:
سال انتشار:
‏‫۱۳۹۷
این ردپای عجیب
نویسنده:
عادله خلیفی
سال انتشار:
۱۳۹۵
سفر جادویی
نویسنده:
Aaron Becker
آرون بکر
ناشر:
سال انتشار:
‏‫۱۳۹۶
رز به دیدن آقای وینترگارتن می‌رود
نویسنده:
Bob Graham
باب گراهام
سال انتشار:
۱۳۹۵
داستان لئو
نویسنده:
Mac Barnet
مَک بارنِت
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۶
اینجا را فشار بده
نویسنده:
Hervé Tullet
هرو تولت
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۰
مامان جیغ جیغو
نویسنده:
Jutta Bauer
یوتا بائر
سال انتشار:
۱۳۹۴
کتاب های کودک و نوجوان: تو لک لکی یا دارکوب؟
نویسنده:
علي خدايي
سال انتشار:
۱۳۹۱