نوشته‌های مرتبط با: معصومه مافی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «معصومه مافی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
به مناسبت 23 آبان سال روز تولد معصومه سهراب

به مناسبت ۲۳ آبان سال روز تولد معصومه سهراب

گروه گزارش کتابک به مناسبت سال روز تولد بانو معصومه سهراب (مافی) آموزشگری برجسته که در تحول نظام آموزشی ایران در یک سده گذشته نقش داشته است، با دختر بزرگشان، خانم سوگند مافی گفت و گویی انجام داده است، تا نقش اثرگذار ایشان برای نسل جوان و به ویژه آموزگاران و مربیان تربیتی بیش از پیش روشن شود.

در ادامه این گفت و گو را می‌خوانید

ادامهٔ نوشته ...