نوشته‌های مرتبط با: عروسک های ایرانی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «عروسک های ایرانی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
عروسک‌های سرزمین من

عروسک‌های سرزمین من

چند راهکار برای چگونگی معرفی عروسک‌های ایرانی به کودکان

تاکنون در ایران چندین و چند عروسک به ثبت ملی رسیده است. هر کدام از این عروسک‌ها متعلق به یک فرهنگ و منطقه جغرافیایی خاص هستند. در اینجا ما راه‌های ساده‌ای را مطرح می‌کنیم تا این بار به کمک عروسک‌ها بتوانیم کودکان را هرچه بیشتر و بهتر با میراث معنوی کشور عزیزمان ایران آشنا کنیم. چون هر چه باشد این‌ها عروسک هستند و مطمئناً نسبت به هر اثر تاریخی و فرهنگی دیگری ظرفیت بهتری برای ایجاد ارتباط با کودکان را دارند.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام