نوشته‌های مرتبط با: کتابخوانی و دوستی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتابخوانی و دوستی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتاب، دوستی‌ها را تقویت می‌کند

کتاب، دوستی‌ها را تقویت می‌کند

یکی از راه‌های مهم سهیم شدن و آموزش غیرمستقیم ارزش‌های زندگی به کودکان بلندخوانی کتاب، انجام فعالیت‌های در پیوند با آن و گفت‌وگو با کودکان است. ارزش‌های زندگی را می‌توان در بازی‌ها، نمایش‌ها‌ و دیگر فعالیت‌های هنری در پیوند با کتاب‌خوانی گنجاند.

 

ادامهٔ نوشته ...