کودکان و بحران های دنیای امروز

فقر و گرسنگی (مجموعه کتاب کودکان در دنیای ما)
کتاب‌های مجموعه‌ «کودکان در دنیای ما» درباره‌ی بحران‌های پیچیده، دردناک و ترسناک دنیای امروز هستند که کودکان روزانه در معرض آن‌ها هستند، اما چندان درباره‌ آن‌ها نمی‌دانند. این مجموعه کتاب تلاش می‌کند با زبان ساده و تصاویری جذاب این موضوعات را برای کودکان شرح دهد.   معنای فقر و گرسنگی چیست؟ چه کسانی...