نوشته‌های مرتبط با: کتابخانه کودک محور جوانرود

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتابخانه کودک محور جوانرود» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
لطفاً با جانوران مهربان باشید!

لطفاً با جانوران مهربان باشید!

تجربه‌ای از کتابخانه کودک‌محور جوانرود

کتابخوانی و فعالیت‌های در پیوند با آن یکی از راه‌های مهم آموزش و انتقال ارزش‌های زندگی به کودکان است. اهمیت دادن به محیط زیست و تلاش در جهت حفظ و نگهداری آن نیز بخشی از این ارزش‌های زندگی است.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام