نوشته‌های مرتبط با: زبان های بدون مرز

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «زبان های بدون مرز» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
دوم اسفند، روز جهانی زبان مادری

دوم اسفند، روز جهانی زبان مادری

پیشینه‌ی «روز جهانی زبان مادری» به سال ۱۹۹۹ باز می‌گردد؛ هنگامی که روز ۲۱ فوریه (دوم اسفند ماه) از سوی «یونسکو» (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد)، روز جهانی زبان مادری نام گرفت.

ادامهٔ نوشته ...