نوشته‌های مرتبط با: ترویج کتابخوانی در کرمانشاه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «ترویج کتابخوانی در کرمانشاه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
جشن یک‌سالگی کتابخانه‌ی «با من بخوان» جوانرود

جشن یک‌سالگی کتابخانه‌ی «با من بخوان» جوانرود

در یازدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۸ جشن یک‌سالگی کتابخانه‌ی کودک‌محور «با من بخوان» جوانرود برگزار شد. کتابداران، خانم‌ها پروین و ماریه حق‌گویی، به مناسبت تولد یک‌سالگی کتابخانه مراسمی ترتیب داده بودند.

ادامهٔ نوشته ...