نوشته‌های مرتبط با: آَشنایی با محیط زیست

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آَشنایی با محیط زیست» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
گرامی‌داشت روز درخت‌کاری: حق برخورداری کودکان از چشم‌اندازی روشن نسبت به آینده

گرامی‌داشت روز درخت‌کاری: حق برخورداری کودکان از چشم‌اندازی روشن نسبت به آینده

تصور کنیم هیچ درختی روی زمین نیست، و پوشش گیاهی به کلی از میان رفته و اثری از آن یافت نمی‌شود، چه رخ می‌دهد؟

ادامهٔ نوشته ...