نوشته‌های مرتبط با: آیین های ایرانی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آیین های ایرانی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
آب در اساطیر ایران باستان، بخش پایانی

آب در اساطیر ایران باستان، بخش پایانی

پیش از مطالعه این مطلب بخش نخست و بخش دوم آن را مطالعه کنید.

آب و لوله‌کشی آب در تهران

ادامهٔ نوشته ...
آب در اساطیر ایران باستان، بخش دوم

آب در اساطیر ایران باستان، بخش دوم

پیش از مطالعه این مطلب بخش نخست آن را مطالعه کنید.

دگردیسی ایزدبانوی آب پس از اسلام

ادامهٔ نوشته ...
آب در اساطیر ایران باستان، بخش نخست

آب در اساطیر ایران باستان، بخش نخست

«آناهیتا» ایزدبانوی آب‌ها

فلات ایران از دیرباز تاکنون یکی از مهم‌ترین تمدّن‌های جهان بوده است. این سرزمین همواره با چالشی بزرگ دست‌وپنجه نرم کرده است... کم آبی و خشک‌سالی!

ادامهٔ نوشته ...
مراسم گول گول چهارشنبه در گیلان

مراسم گول گول چهارشنبه در گیلان

پسوند «سوری» در واژه‌ی «چهارشنبه‌سوری»، برگرفته از صفت «سور» به معنای «سرخ» در زبان پهلوی است. چون در جشن چهارشنبه‌سوری آتش افروخته می‌شود و آتش سرخ‌رنگ است، پس به این جشن، صفت «سوری» افزودند.

ادامهٔ نوشته ...
آیین و فرهنگ گیل و دیلم در نوروز

آیین و فرهنگ گیل و دیلم در نوروز

اسطوره‌ها وجشن‌ها و آیین کهن ایران باستان در گیلان، متأثر از اوضاع طبیعی، جغرافیایی، تاریخی و معیشتی این سرزمین است و قدمتی ۱۴۰ ساله دارد.

مراسم پیش‌نوروزی شامل «عروس گلی»، نوروزخوانی» و «خرسه بونی» است.

ادامهٔ نوشته ...