نوشته‌های مرتبط با: آیین های کودکی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آیین های کودکی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
مراسم گول گول چهارشنبه در گیلان

مراسم گول گول چهارشنبه در گیلان

پسوند «سوری» در واژه‌ی «چهارشنبه‌سوری»، برگرفته از صفت «سور» به معنای «سرخ» در زبان پهلوی است. چون در جشن چهارشنبه‌سوری آتش افروخته می‌شود و آتش سرخ‌رنگ است، پس به این جشن، صفت «سوری» افزودند.

ادامهٔ نوشته ...