جشن سال نو

آیین و فرهنگ گیل و دیلم در نوروز
اسطوره‌ها وجشن‌ها و آیین کهن ایران باستان در گیلان، متأثر از اوضاع طبیعی، جغرافیایی، تاریخی و معیشتی این سرزمین است و قدمتی ۱۴۰ ساله دارد. مراسم پیش‌نوروزی شامل «عروس گولی»، «نوروزخوانی» و «خرسه بونی» است. مراسم «نوروزخوانی» یکی از آیین‌های کهن استقبال از بهار در گیلان، «نوروزخوانی» است. با...