نوشته‌های مرتبط با: کرونا را شکست می‌دهیم

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کرونا را شکست می‌دهیم» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
ویروس کرونا و پرسش‌ها و نگرانی‌های من (کتاب الکترونیکی)

ویروس کرونا و پرسش‌ها و نگرانی‌های من (کتاب الکترونیکی)

برهم‌خوردن روال عادی زندگی باعث عدم‌امنیت و آشفتگی ذهنی کودکان می‌شود و در ماه‌های اخیر، ویروس کرونا زندگی بچه‌های جهان را دگرگون کرده است.

ادامهٔ نوشته ...
همراه با میراثک، کرونا را شکست می‌دهیم

همراه با میراثک، کرونا را شکست می‌دهیم

چند وقتی است که یک ویروس بدجنس و بلا به اسم «کرونا» آسایش همه مردم جهان را به هم ریخته است. این ویروس در کشور چین متولد شده و بعد به سرعت به کشورهای دیگر جهان رفته است.

ادامهٔ نوشته ...