نوشته‌های مرتبط با: آب

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آب» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
آب در اساطیر ایران باستان، بخش پایانی

آب در اساطیر ایران باستان، بخش پایانی

پیش از مطالعه این مطلب بخش نخست و بخش دوم آن را مطالعه کنید.

آب و لوله‌کشی آب در تهران

ادامهٔ نوشته ...
آب در اساطیر ایران باستان، بخش دوم

آب در اساطیر ایران باستان، بخش دوم

پیش از مطالعه این مطلب بخش نخست آن را مطالعه کنید.

دگردیسی ایزدبانوی آب پس از اسلام

ادامهٔ نوشته ...
آب در اساطیر ایران باستان، بخش نخست

آب در اساطیر ایران باستان، بخش نخست

«آناهیتا» ایزدبانوی آب‌ها

فلات ایران از دیرباز تاکنون یکی از مهم‌ترین تمدّن‌های جهان بوده است. این سرزمین همواره با چالشی بزرگ دست‌وپنجه نرم کرده است... کم آبی و خشک‌سالی!

ادامهٔ نوشته ...
آب و تغییر اقلیم؛ پیام سازمان ملل در پیشبازِ روز جهانی آب در سال ۲۰۲۰

آب و تغییر اقلیم؛ پیام سازمان ملل در پیشبازِ روز جهانی آب در سال ۲۰۲۰

«روز جهانی آب در سال» ۲۰۲۰ به موضوع «آب و تغییر اقلیم» و تأثیر متقابل این دو برهم می‌پردازد. ۲۲ مارس (سوم فروردین)، از سوی سازمان ملل، روز جهانی آب نام‌گذاری شده است. در این روز به آگاه‌سازی مردم درباره‌ی اهمیّت آب و حمایت از مدیریت پایدارِ منابع آب شیرین پرداخته می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...
فهرست کتاب به مناسبت روز جهانی آب، 3 فروردین

فهرست کتاب به مناسبت روز جهانی آب، ۳ فروردین

«روز جهانی آب در سال» ۲۰۲۰ به موضوع «آب و تغییر اقلیم» و تأثیر متقابل این دو برهم می‌پردازد. ۲۲ مارس (سوم فروردین)، از سوی سازمان ملل، روز جهانی آب نام‌گذاری شده است. در این روز به آگاه‌سازی مردم درباره‌ی اهمیّت آب و حمایت از مدیریت پایدارِ منابع آب شیرین پرداخته می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...