نوشته‌های مرتبط با: ترویج کتابخوانی در جیرفت

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «ترویج کتابخوانی در جیرفت» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
نامه‌ی پدر

نامه‌ی پدر

توجه به جایگاه و اهمیت خانواده در ترویج کتابخوانی یکی از محورهای مورد توجه برنامه‌ی «با من بخوان» است. کتاب‌های باکیفیت نه تنها برای کودکان جذاب است بلکه والدین را نیز شیفته‌ی خود می‌کند. پدر و مادرها با دیدن تاثیرات کتاب‌های باکیفیت بر فرزندان‌شان بیش‌تر و بیش‌تر به نقش خواندن در پرورش ذهنی، اجتماعی و عاطفی کودکان پی می‌برند. 

ادامهٔ نوشته ...