نوشته‌های مرتبط با: زنان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «زنان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
همگام و همراه با هم، به سوی فردایی روشن‌تر

همگام و همراه با هم، به سوی فردایی روشن‌تر

زنان و دختران همواره در برنامه‌ی «با من بخوان» نقش بسزایی داشته‌اند. گروه بزرگی از کودکانی که از این برنامه طی این سال‌ها بهره برده‌اند دختران بوده‌اند، دخترانی که اغلب به دلایل بی‌شمار بیش از پسران از آموزش و امکانات محروم می‌شوند.

ادامهٔ نوشته ...