نوشته‌های مرتبط با: اساطیر باستان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «اساطیر باستان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
آب در اساطیر ایران باستان، بخش پایانی

آب در اساطیر ایران باستان، بخش پایانی

پیش از مطالعه این مطلب بخش نخست و بخش دوم آن را مطالعه کنید.

آب و لوله‌کشی آب در تهران

ادامهٔ نوشته ...
آب در اساطیر ایران باستان، بخش دوم

آب در اساطیر ایران باستان، بخش دوم

پیش از مطالعه این مطلب بخش نخست آن را مطالعه کنید.

دگردیسی ایزدبانوی آب پس از اسلام

ادامهٔ نوشته ...
آب در اساطیر ایران باستان، بخش نخست

آب در اساطیر ایران باستان، بخش نخست

«آناهیتا» ایزدبانوی آب‌ها

فلات ایران از دیرباز تاکنون یکی از مهم‌ترین تمدّن‌های جهان بوده است. این سرزمین همواره با چالشی بزرگ دست‌وپنجه نرم کرده است... کم آبی و خشک‌سالی!

ادامهٔ نوشته ...