سال موش

کاردستی موش کاغذی
این روزها که در خانه هستیم، با کودکان‌مان عروسک‌های کاغذی می‌توانیم بسازیم، برای عروسک‌ها قصه‌پردازی کنیم و همراه باهم نمایش‌بازی کنیم. امسال، «سال موش» است و ساختن کاردستی موش برای کودکان جذاب می‌تواند باشد. امیدواریم این کاردستیِ جالب و ساده را همراه با کودک‌تان در خانه بسازید و مدّت خوشی را کنار...