نوشته‌های مرتبط با: کمپین یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کمپین یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کمپین «یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه» در سالی که گذشت

کمپین «یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه» در سالی که گذشت

کمپین «یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه» زیرمجموعه‌ای از برنامه‌ی «با من بخوان» است که با همکاری گروه دوستداران «با من بخوان» اجرا می‌شود با این هدف که گروه بزرگ‌تری از ترویج‌گران، آموزگاران و کودکان از خدمات برنامه‌ی «با من بخوان» بهره‌مند شوند.

ادامهٔ نوشته ...