نوشته‌های مرتبط با: کتاب به به لیمو و کاکلی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتاب به به لیمو و کاکلی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
قصه‌گویی به به لیمو و کاکلی توسط سودا آزادحیدری

قصه‌گویی به به لیمو و کاکلی توسط سودا آزادحیدری

کتاب به به لیمو و کاکلی روایت منظومی است که درباره‌ی آلودگی‌ محیط‌زیست و پیامد آن یعنی نابودی ساکنان زمین هشدار می‌دهد.

ادامهٔ نوشته ...