کتاب به به لیمو و کاکلی

قصه‌گویی به به لیمو و کاکلی توسط سودا آزادحیدری
کتاب به به لیمو و کاکلی روایت منظومی است که درباره‌ی آلودگی‌ محیط‌زیست و پیامد آن یعنی نابودی ساکنان زمین هشدار می‌دهد. نویسنده:محمدهادی محمدی تصویرگر:حسن عامه کن قصه‌گو: سودا آزادحیدری ناشر:موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان   ‌ ‌