نوشته‌های مرتبط با: نژاد پرستی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «نژاد پرستی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
روز جهانی رفع تبعیض نژادی

روز جهانی رفع تبعیض نژادی

مبارزه‌ای طولانی برای حق به رسمیت شناخته شدن، برخورداری از عدالت و بهره‌مندی از امکان توسعه برای مردم آفریقایی تبار

ادامهٔ نوشته ...