نوشته‌های مرتبط با: پرنیا شعبانی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «پرنیا شعبانی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
دوست دارم برای همه بچه‌های ایران قصه تعریف کنم

دوست دارم برای همه بچه‌های ایران قصه تعریف کنم

در این روزگار که خیلی از بچه‌ها و بزرگترها به هر دلیلی کمتر سراغ کتاب و کتابخوانی را می‌گیرند، اما هستند بچه‌هایی که نه‌تنها خودشان طعم دوستی با این یار مهربان را چشیده‌اند، بلکه سعی می‌کنند تا لذت همراهی با کتاب را به بچه‌های دیگر و حتی بزرگترها هم بچشانند. «پرنیا شعبانی» یکی از همان بچه‌هاست. او در شهر قائمشهر استان مازندران زندگی می‌کند و از همان بچه‌هایی است که چشم و چراغ ایران عزیزمان هستند. به همین بهانه و برای آشنایی با این دختر نوجوان گفتگوی کوتاهی با او انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

ادامهٔ نوشته ...