کارگاه ترویج کتابخوانی

چگونه می توان کودکان را به کتاب خواندن تشویق کرد؟
کنجکاوی و اشتیاق به دانستن در سرشت کودک است، اما برای کتابخوان شدن او کافی نیست برای رسیدن به این هدف باید عوامل گوناگونی با هم جمع شوند.  این عوامل طیف وسیعی را در بر می گیرند که یک سوی آن محیط خانه و آموزشگاه است و سوی دیگر آن برنامه های کلان ملی. اگر کودک از خردسالی در خانواده با کتاب سروکار...
چرا ترویج کتاب خوانی اهمیت دارد
ترویج کتابخوانی میان کودکان و نوجوانان، به معنای تلاش برای علاقه مند کردن آن ها به مطالعه و ایجاد عادت به مطالعه به عنوان یک برنامه ی روزانه است. توسعه و ترویج کتابخوانی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ (۱۳۶۰-۱۳۵۰) مورد توجه یونسکو قرار گرفت و اکنون از موضوع ها و دغدغه های بزرگ کشور های در حال توسعه است....
روش های ترویج کتابخوانی
روش ها معرفی کتاب و ایجاد انگیزه ی خواندن نخست کتاب را  پیش چشم کودکان قرار دهید. برای  این که مشتاق خواندن آن شوند، می توانید قسمتی از کتاب برگزیده ی  خود را  که سرگرم کننده تر و هیجان انگیزتر است، برای شان بخوانید. هنگام  خواندن، ‌لحن، آهنگ بیان و حالت چهره تان را با متن هماهنگ کنید. گاهی به جای...
گام های ترویج کتابخوانی
۱- توانمندی مروج ۲- گزینش کتاب مناسب ۳- ایجاد انگیزه برای خواندن ۴- به کارگیری روش های نو در کتاب خوانی ویژگی های مروج توانمند ۱- مروج باید ادبیات کودک را بشناسد تا بتواند آثار ادبی ناب،‌  پر کشش و تأثیر گذار را برای مخاطبان خود برگزیند. ۲- مروج باید مخاطب را بشناسد و با مراحل رشد زبانی، شخصیتی...
ارزش های کتاب خوانی برای کودکان و نوجوانان
 ادبیات، وسوسه انگیز، برانگیزاننده وآگاهی بخش است، درهای اکتشاف را می گشاید و اوقاتی جادویی از ماجراجویی و لذت فراهم می آورد. کودکان نیاز ندارند منتظر برنامه های تلویزیون باشند یا در صف تئاتر بایستند تا موشی را که از سوراخی بیرون می آید یا می ترسد و درون سوراخش می خزد دنبال کنند. گله ی اسب های وحشی...
چند رهنمود کلی برای کارگاه ترویج کتاب‌خوانی
در کتابخانه ی مدرسه،  کلاس یا کتابخانه های ویژه ی کودکان و نوجوانان، قفسه ای برای کتاب های ساخته شده ی  بچه ها در نظر بگیرید. پوسترها، عروسک ها، دیوار نگاره ها،  کتیبه ها ودیگر کارهای هنری کودکان را در ویترینی با طراحی زیبا نگه داری کنید. حتماً از نقاشی های بچه ها در مورد کتاب ها نمایشگاه تشکیل...