کارگاه شاهنامه خوانی

چرا باید شاهنامه خوانی را میان کودکان و نوجوانان ترویج کرد؟

چرا باید شاهنامه خوانی را میان کودکان و نوجوانان ترویج کرد؟

بسیاری از مردم با اینکه به اهمیت شاهنامه به عنوان یکی از مهم ترین پایه های زبان فارسی و سند هویت ملی ما آگاه اند، اما فکر می کنند خواندن شاهنامه برای کودکان و نوجوانان دشوار است و  نمی توان خواندن آن را به این گروه های سنی پیشنهاد کرد.

ادامهٔ نوشته ...
روش های ترویج شاهنامه برای کودکان و نوجوانان

روش های ترویج شاهنامه برای کودکان و نوجوانان

برپایه ی تجربه های عملی مروجان، برای ترویج شاهنامه، شیوه های زیر پیشنهاد می شود:

ادامهٔ نوشته ...
چگونه شاهنامه را در میان کودکان و نوجوانان ترویج کنیم؟

چگونه شاهنامه را در میان کودکان و نوجوانان ترویج کنیم؟

  • بهتر است آشنایی کودکان و نوجوانان با شاهنامه با قصه گویی آغاز شود.
ادامهٔ نوشته ...
سخن آغازین درباره کارگاه شاهنامه خوانی

سخن آغازین درباره کارگاه شاهنامه خوانی

بناهای  آباد گردد  خراب                      زباران و از تابش آفتاب 

پی افکندم از نظم کاخی بلند                    که از باد و باران نیابدگزند

ادامهٔ نوشته ...