کارگاه هنر

نکاتی مهم درباره ایمن سازی محیط کار

نکاتی مهم درباره ایمن سازی محیط کار

نکاتی مهم درباره ایمن سازی محیط کار

ادامهٔ نوشته ...

هدف ها و اهمیت فعالیت های هنری

زمانی که فعالیتی را خواه در محیط خانه یا مدرسه برای کودکان برنامه ریزی می کنیم، مهم ترین نکته این است که بدانیم این برنامه چه اهمیت و اهدافی دارد و چه سودی برای رشد ذهنی و آموزشی کودک به همراه خواهد داشت.

ادامهٔ نوشته ...
چند رهنمود کلی برای کارگاه هنر

چند رهنمود کلی برای کارگاه هنر

  • آموزگاران و مربیان باید به این نکته توجه کنند که کودک در فرآیند فعالیت هنری، نباید از زشتی کار خود و یا شبیه نشدن آن به کار مربی نگران باشد. مربی باید بر جنبه های منحصر به فرد و متفاوت هر کاری تاکید کند تا کودکان از کپی کردن و تلاش برای همسان سازی آثارشان با کار دیگران دست بردارند.
ادامهٔ نوشته ...