کارگاه میراث فرهنگی

آشنایی با موزه ها
موضوع این کارگاه، آشنایی با موزه هاست. هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی کودکان با ساختار، شکل و موضوع یک موزه از نزدیک است. مدرسه ها برای برنامه های اردو، بازدید از موزه را نیز برای دانش آموزان ترتیب می دهند. ایراد بیشتر این بازدیدها، شمار زیاد دانش آموزان بازدید کننده است. برای بازدهی هرچه بیشتر،...
 صحافی سنتی
این کارگاه ابتدا چند نمونه کتاب با صحافی های مختلف به بچه ها نشان می دهیم. کتاب با جلد مقوایی که ورق های کمی دارد و فقط با یک منگنه به هم وصل شده اند، کتاب هایی با جلد مقوایی که ورق های بیشتری دارند و با چسب صحافی شده اند، کتاب هایی با جلد گالینگور که صحافی دقیق تری دارند، کتابی قدیمی باصحافی سنتی...
جلسه ی سوم :کارگاه مرمت سفال
در این کارگاه کودکان با شیوه ی مرمت ظروف سفالی آشنا می شوند. در آغاز این جلسه، به فعالیت هایی که در جلسه ی گذشته تعیین کرده بودید، بپردازید و همراه کودکان لالایی ها و قصه ها و بازی هایی را که گردآوری کرده اند، بخوانید و اشیای قدیمی را ببینید و داستان آن ها را بشنوید. سپس ازکودکان بخواهید به یاد...
جلسه ی اول: آشنایی با میراث فرهنگی
در این کارگاه کودکان با مفهوم میراث فرهنگی و انواع آن و راه کارهایی برای پاسداری از آن آشنا می شوند.   نخست برای اینکه مفهوم میراث فرهنگی برای کودکان روشن شود، از کودکان درباره ی مفهوم ارث بپرسید. بعد درباره ی ارث برای آن ها توضیح بدهید: ارث شامل چیزهایی گوناگونی است که از پدر بزرگان و مادر بزرگان...
سخن آغازین کارگاه میراث فرهنگی
در این بخش با کارکردهای میراث فرهنگی برای کودکان, گروه سنی مخاطب و موضوع کارگاه ها آشنا خواهید شد. آشنایی کودکان با میراث فرهنگی سبب پرورش اعتماد به نفس، میهن دوستی و هویت ملی کودکان می شود. افزون بر این، کودکان پاسداران و نگهبانان این میراث هستند و باید از کودکی با اهمیت این ثروت مادی و معنوی آشنا...
جلسه دوم: آشنایی با میراث معنویی
در این کارگاه کودکان با اسطوره ها, قصه ها و افسانه ها, نقالی, جشن ها و دیگر میراث معنوی آشنا می شوند. در آغاز جلسه اگر کودکان با خود اشیای قدیمی به کلاس آورده اند، همه آن ها را ببینند و درباره ی تاریخچه ی خانوادگی هر یک از اشیا برای دوستان شان توضیح دهند. از آن ها بخواهید درباره ی اینکه هر کدام از...