شادی جمشیدی

۲ سند موجود است.
کتاب کودک و نوجوان: نوآوری آموزشی در جمهوری کره

نوآوری آموزشی در جمهوری کره

در این کتاب تغییر و تحولات در آموزش جمهوری کره طی ده سال (۱۹۶۳-۱۹۷۲) بررسی شده است.

يکشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۴
کتاب کودک و نوجوان: پیکاسو: یک روز در کارگاه هنری او

پیکاسو: یک روز در کارگاه هنری او

آیا شما پابلو پیکاسو نقاش اسپانیایی را می شناسید؟ چقدر؟ اگر می خواهید او را خوب بشناسید، با پسرک و سگش بالتازار همراه شوید و به خیابان گراند آگوستین پاریس، شماره ٧ بروید.

آن جا مجسمه ی "مرد با گوسفند" پیکاسو، مجسمه ها و تابلوهای نقاشی اش را به شما معرفی خواهد کرد و اطمینان خواهد داد که تمام چیزهایی که می گوید "راست است، بدون هیچ دروغی."

چهارشنبه, ۱۸ خرداد, ۱۳۹۰ - ۱۹:۰۰