بیوک ملکی

۲ سند موجود است.
کتاب کودک و نوجوان: هیچ هیچ هیچانه

هیچ هیچ هیچانه

 کتاب هیچ هیچ هیچانه مجموعه ۵۳ هیچانه از هفت شاعر کودک و نوجوان معاصر است که در قالب هیچانه سروده شده اند. 

سه شنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۱
کتاب کودک و نوجوان: آبی کوچولو

آبی کوچولو

آبی کوچولو گم شده و پسری بنام ویل او را در جنگل پیدا می کند. آبی کوچولو در طول راه نشانه هایی از خانه اش می دهد. خانه او در کوهستان است با پلکانی چوبی و یک پل چوبی بر روی رودخانه ای که زیر درختان بید جریان دارد، و درختان سیب به اندازه یک توپ، یک باغ، یک قصر و پرندگان و پدر که همه به رنگ آبی توصیف می شوند.

دوشنبه, ۶ تير, ۱۳۹۰ - ۱۸:۳۰