افسانه شعبان‌نژاد

۲ سند موجود است.
شعر بزغاله من از افسانه شعبان‌نژاد

شعر بزغاله من از افسانه شعبان‌نژاد

​بزغاله‌ای دارم که او
مانند آهو می‌دود
هم‌راه من در سبزه‌ها
این سو و آن سو می‌دود
با مهربانی می‌کشم
دست نوازش بر سرش
از پیش من او می‌رود
گاهی به سوی مادرش
بزغاله زیبای من
از شیر مادر می‌خورد
گاهی کنار مادرش

يکشنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۷
کتاب کودک و نوجوان: گرپ گرپ

گرپ گرپ

شعرهای این کتاب با شعرهای آشنایی چون «بارون میاد جرجر»، «لی‌لی حوضک»، «جم جمک برگ خزون»، «دس دسی بابا می آد» و «آفتاب مهتاب چه رنگه؟» آغاز می‌شود. اشعار موزون و آهنگین این کتاب با موضوع‌های طبیعت، خانواده، دوستی و...با تصویری دو رنگ همراه شده‌اند.

چهارشنبه, ۱۶ فروردين, ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۹