فرانچسکا سانا

۱ record موجود است.
با پرنده ها

با پرنده ها

داستان کتاب «با پرنده‌ها» داستان آشنای این دوران است. داستان جنگ و مهاجرت‌های اجباری با امید یافتن خانه‌ای امن.

شنبه, ۳ آذر, ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۶