کتاب درباره خشونت خانوادگی

کتاب درباره خشونت خانوادگی

خانواده امن‌ترین مکان برای زندگی کودک است اما همین امن‌ترین مکان می‌تواند بزرگ‌ترین آسیب‌ها را به کودک وارد کند. خشونت در خانواده تاثیرات منفی غیرقابل‌جبرانی در پی دارد. افسردگی، استرس و نگرانی مداوم، پرخاشگری، دروغگویی و بددهنی از تاثیرات خشونت خانوادگی بر کودکان است. این آسیب‌ها در بزرگسالی به شکلی خشونت‌آمیزتر در جامعه بروز پیدا می‌کنند.

خشونت خانوادگی در هر سنی بر کودکان تاثیر منفی خواهد گذاشت و بدیهی‌ست هرچه کودک در سنین پایین‌تر تحت تاثیر این خشونت قرار بگیرد، آسیب‌های مهم‌تر و عمیق‌تری بر روان او وارد می‌شود.

برای حفظ کودک از خشونت خانگی، لازم است مهارت‌هایی به کودک آموزش داده شود تا در این موقعیت آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد. در این صفحه کتاب‌هایی با موضوع خشونت خانگی به شما معرفی می‌کنیم.

جادوی میخک
نویسنده:
Anne Fine
آن فاین
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۴
کتاب کودک و نوجوان: عروسک پدر
نویسنده:
Calvert, Patricia
پاتریشیا کلورت
سال انتشار:
۱۳۸۹
دردسرساز
نویسنده:
Ben Mikaelsen
بن میکائلسن
سال انتشار:
۱۳۹۰
کتاب کودک و نوجوان: بوته زار کیت
نویسنده:
David Almond
دیوید آلموند
سال انتشار:
۱۳۸۴
پرنیان و پسرک
نویسنده:
Lois Lowry
لوئیس لوری
سال انتشار:
۱۳۸۶