فهرست کتاب‌ های تألیفی برای کودکان ۰ - ۲ سال

در این صفحه کتاب‌های فهرست کتاب‌ های تالیفی برای کودکان ۰ - ۲ سال آورده شده است.

خواندن کتاب برای نوزادان از ابتدای تولد توصیه شده است. کتابخوانی به رشد زبانی نوزادان کمک بسیاری می‌کند. انتخاب کتاب مناسب برای نوزاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ادبیات و کتاب‌خوانی، اثری ژرف بر رشد و پرورش جنبه‌های مختلف زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی کودک دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که پدر و مادر‌ها در شکل‌گیری الگوهای زبانی و سواد فرزند خود نقش کلیدی دارند. فعالیت فکری نوزاد، بسیار بیشتر از بزرگسالان است و مغز نوزاد می‌تواند اطلاعات بسیار زیادی را جذب کند.

دم‌های جنگلی
چهره ها
رفتم به باغی
اعداد
مزرعه
میوه ها