فهرست کتاب‌ های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال

در این صفحه کتاب‌های فهرست کتاب‌ های تالیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال آورده شده است.

کتاب خواندن برای کودکان تاثیر زیادی بر گسترده‌تر شدن دایره لغاتشان، پرورش خلاقیت و کنجکاوی، افزایش تمرکز و یادگیری روش‌های حل مساله دارد. همچنین کتابخوانی یکی از فعالیت‌های بسیار خوب و مفید برای تقویت ارتباط کودک با پدر و مادر است.