فهرست کتاب‌ های ترجمه‌ شده برای کودکان ۰ - ۲ سال

در این صفحه فهرستی از کتاب‌های ترجمه شده و ویژگی ها و تاثیر کتاب‌هایی که برای رشد جنبه‌های متفاوت کودکان ۰ - ۲ سال مناسب هستند، آورده شده است.

کودک از بدو تولد تا دو سالگی دوران مهمی را از جنبه‌ی رشد مغزی و زبانی طی می‌کند. در این دوران مغز کودک در حال جذب زبانی است که در پیرامونش به کار رفته است.

فراگیری مهارت‌های خواندن و نوشتن از ابتدای تولد که کودک با زبان سر و کار دارد، آغاز می‌شود. کارشناسان آموزش خواندن در دبستان متوجه شده‌اند کودکانی که در سال نخست زندگی برای‌شان کتاب خوانده نشده یا واژه‌های زیادی به گوش‌شان نرسیده، بخش‌های اصلی ساختار زبان که برای خاندن مهم و ضروری است، در مغزشان شکل نگرفته است.