فهرست کتاب‌ های ترجمه‌ شده برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا

در این صفحه کتاب‌های فهرست کتاب‌ های ترجمه‌ شده برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا آورده شده است.

در سال‌های راهنمایی و دبیرستان نوجوانان استقلال فکری بیشتری نسبت به قبل دارند. آن‌ها با گروه‌های هم‌سن خود ارتباط خوبی دارند اما با پدر و مادر ممکن است اختلاف نظر داشته باشند و این امر باعث ناسازگاری بین نوجوان و پدر و مادر شود.

از آن‌جا که در این سن، نوجوانان قدرت تحلیل و بررسی مسائل را دارند، از رویارویی با آثار پیچیده و دشوار لذت می‌برند. جامعه‌پذیری و مسئولیت‌پذیری از دیگر ویژگی‌های نوجوانان در این سن است بنابراین کتاب‌هایی با این مضمون می‌تواند به رشد شخصیتی نوجوانان کمک کند.

ایزدان هم