کتاب کودک و نوجوان: ارتباط با کودکان از طریق داستان
نویسنده:
,Joanne C May Danise B lancher
دنیس بی لچر, تد نیکولز, جوان سی می,
سال انتشار:
۱۳۸۹
کتاب کودک و نوجوان: قصه گفتن به کمک حس لامسه (کتاب الکترونیکی)
نویسنده:
Tactile Book Advancement Group
http://www.tactilebooks.org
سال انتشار:
۱۳۹۱
کتاب کودک و نوجوان: تعطیلات خوش کریسمس
نویسنده:
Megan McDonald
مگان مکدونالد
سال انتشار:
۱۳۹۰
کتاب کودک و نوجوان: کودک و جغرافی: یادگیری جغرافی را از کجا آغاز کنیم؟
نویسنده:
Fromboluti, Carol Sue
ک‍ارول‌ س‍و ف‍روم‍ب‍ال‍وت‍ی‌ و کارول سیفلد
سال انتشار:
۱۳۸۸
کتاب کودک و نوجوان: باغبانی در دسترس
نویسنده:
Hans Schuman
هانس شومان
سال انتشار:
۱۳۸۹
کتاب کودک و نوجوان: به دنبال فلک، فلکین دالیجا
نویسنده:
منوچهر کریم‌زاده
سال انتشار:
۱۳۸۶
کتاب کودک و نوجوان: چگونه معلم کودکان خود باشیم: برای اولیا و مربیان
نویسنده:
Nancy G.‎ Larric
نانسی لاریک
سال انتشار:
۱۳۸۸
دانلود کتاب دانستنی های محیط زیستی برای زنان روستایی
نویسنده:
فاطمه یاراحمدی و همکاران
سال انتشار:
بی‌تا
کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه - راهنمای مناسب سازی کتاب برای همه
نویسنده:
Sissel Swensen
سیسیل هافگارد سونسن
سال انتشار:
۱۳۸۹
خدمات کتابخانه ای برای کودکان
نویسنده:
و.ام. موهان‌راج
سال انتشار:
۱۳۸۸
بازی و رشد
نویسنده:
استفان بی. گریوز ...و [دیگران]
سال انتشار:
۱۳۷۸
دانلود کتاب مجموعه دانستنی های زیست محیطی برای زنان
نویسنده:
فاطمه یاراحمدی و همکاران
سال انتشار:
بی‌تا
دانستنی های زیست محیطی برای آموزشگران - کتاب اول: آب
نویسنده:
فاطمه یاراحمدی و همکاران
سال انتشار:
بی‌تا
گامهای نو در ارایه خدمات کتابداران مدرسه ها
نویسنده:
واسمن، آن
سال انتشار:
۱۳۸۴
قصه گویی با عروسک ها آسان می شود
نویسنده:
Jan M.‎ Vanschuyver
جن ام. فانشاور
سال انتشار:
۱۳۸۵
گزیده یک قرن ادبیات نمایشی کودک و نوجوان
نویسنده:
Roger L.‎ Bedard
راجر بدارد
سال انتشار:
۱۳۸۸
راهنمای استفاده از رده بندی دهدهی دیویی
نویسنده:
مری مورتیمر
سال انتشار:
۱۳۸۶
کتابخانه ی مدرسه و نقش آموزشی متخصص رسانه
نویسنده:
بتی پی کلویر و ویلیام دی تیلور
سال انتشار:
۱۳۸۵
نقش و اهمیت کتابخانه های آموزشگاهی
نویسنده:
فهیمه باب الحوائجی
سال انتشار:
۱۳۷۸
داستان بن، حق کودک ناشنوا برای استفاده از زبان اشاره
نویسنده:
Lorraine Fletcher
لورن فلچر
سال انتشار:
۱۳۷۷
ناشنوا مثل من
نویسنده:
Thqmas S.‎ Spardley & James P.‎ Spradley
تامس اس اسپردلی و جیمز پی. اسپردلی
سال انتشار:
۱۳۷۰
اخلاق حرفه ای  کتابداران و اطلاع رسانان
نویسنده:
انجمن کتابداران قم
سال انتشار:
۱۳۸۶
مقابله با لکنت
نویسنده:
Frederik Pemberton Murray
فردریک پمبرتن موری
سال انتشار:
۱۳۸۷